Avans Toruń, markety w Bydgoszczy, Vobis Brodnica
No Data

Przedsiębiorstwo jako reprezentant strony podaży na rynku

User Rating

Przedsiębiorstwo to główny element, podmiot każdej gospodarki, którą wraz z nim tworzy gospodarstwo domowe oraz państwo. Przedsiębiorstwo w strukturach gospodarki zajmuje miejsce szczególne.Przedsiębiorstwo w odróżnieniu od gospodarstwa domowego wchodzi w skład sfery wytwarzania, a nie w sferze konsumpcji. Natomiast od państwa dzieli się tym, że działa w strefie realnej czyli w sferze produkcji i wymiany.Jest wiele definicji przedsiębiorstw ja przedstawię jedną. Przedsiębiorstwo: określa się jako instytucję systemu ekonomicznego, w której zostały zaangażowane zasoby produkcyjne w celu pomnażania włożonego kapitału a tym samy osiągniecie maksymalnego zysku. Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym o charakterze dochodowym zarobkowym co oznacza, że nastawione jest na osiąganie korzyści materialnych w wykonywanej działalności a więc głównym jego celem jest zysk.Aby osiągnąć wymarzony zysk przedsiębiorstwo musi liczyć się z rynkiem oraz gustami konsumentów. Jednak by osiągnąć cel jakim jest zysk przedsiębiorstwu towarzyszy ryzyko. Trwałym elementem konstrukcji przedsiębiorstwa jest równowaga finansowa , która umożliwia mu płynie regulować zobowiązania finansowe. Skutkiem braku równowagi finansowej jest niewypłacalność, co z kolei prowadzi do upadłości i bankructwa przedsiębiorstwa rynkowego. W różnych fazach rozwoju społeczno – gospodarczego istnieje podział ze względu na: Wielkość zatrudnienia małe ( do 50 osób ) średnie ( od 51 do 500 osób ) duże ( ponad 500 osób ). Forma własności: prywatne, państwowe, spółdzielcze, komunalno- samorządowe – według organizacji indywidualne spółki, korporacje mają zasięg na kraj i świat. Nowe ogłoszenia niebawem.

Inne wpisy o finansach:

Przedsiębiorstwo jako reprezentant strony podaży na rynku
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)
About